Blogg Kontorshotell

Kontorshotell Uppsala

Kontorshotell i Uppsala: En Dynamisk Arbetsplats för Framtidens Entreprenörer I en värld där arbetslivet ständigt förnyas har kontorshotell och coworking spaces blivit en integrerad del av det moderna sättet att arbeta. Uppsala, känt för sin akademiska miljö och innovationsanda, erbjuder en optimal plats för företagare, frilansare och småföretagare som söker en flexibel och inspirerande arbetsplats. […]

No Comments Read More
Fastigheter

En Översikt av Olika Typer av Fastigheter

Fastigheter är en fundamental del av våra liv och samhället som helhet. De är platser där vi bor, arbetar, handlar och kopplar av. Fastighetsmarknaden är komplex och mångfacetterad, och det finns en mängd olika fastighetstyper som tjänar olika ändamål. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de vanligaste typerna av fastigheter och […]

Read More
Statistik

Fastighetsprisindex

Statistiken presenterar prisutvecklingen för småhus, fritidshus och hyreshus. Prisnivån visas som ett index där år 1981 motsvarar 100. Indexen för småhus och fritidshus är baserade på SCB:s officiella fastighetsprisindex. Indexet för hyreshus bygger på SCB:s prisstatistik för hyreshus inom typkoderna 320, 321 och 325. För att beräkna indexserien för hyreshus har köpeskillingskoefficienter (K/T-tal) använts. K/T-tal […]

Read More

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.