Statistik

Fastighetsprisindex

Statistiken presenterar prisutvecklingen för småhus, fritidshus och hyreshus. Prisnivån visas som ett index där år 1981 motsvarar 100. Indexen för småhus och fritidshus är baserade på SCB:s officiella fastighetsprisindex. Indexet för hyreshus bygger på SCB:s prisstatistik för hyreshus inom typkoderna 320, 321 och 325. För att beräkna indexserien för hyreshus har köpeskillingskoefficienter (K/T-tal) använts. K/T-tal […]

Read More

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.